Algemene voorwaarden – Overhemdensales.nl

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 2 - Producten

Artikel 3 - Betalingen

Artikel 4 - Leveringen

Artikel 5 - Retour

Artikel 6 - Aansprakelijkheid

Artikel 7 - Garantie

Artikel 8 - Klachtenregeling

Artikel 9 - Geschillenregeling

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Overhemdensales.nl

Wassenaarweg 5H, 6843XN, Arnhem, Nederland

E-mailadres: info@overhemdensales.nl

KvK-nummer: 58059911

Btw-identificatienummer: NL852855308B01

Artikel 2 – Producten

Wij verkopen verschillende soorten overhemden in allerlei kleuren en printen.

Artikel 3 – Betalingen

De (totale) prijs van de producten staat in onze webshop aangegeven. U betaalt via onze online payment service provider met iDEAL, credit card, Belfius, BanContant/MisterCash & Paypal. Apple Pay, Mollie B.V. verzorgt deze betaalservice. De verzendkosten komen voor ons in rekening.

AfterPay – Achteraf betalen voor consumenten (NL/BE)

AfterPay voert voor Overhemdensales.nl het volledige achteraf betaalproces uit. Wanneer je je bestelling afrondt via AfterPay ontvang je van hen een digitaal betaaloverzicht en betaal je het orderbedrag aan AfterPay. Ter goedkeuring van je verzoek om achteraf te betalen voert AfterPay een gegevenscontrole uit. AfterPay hanteert een strikt privacybeleid zoals omschreven in het privacy statement. Mocht onverhoopt jouw verzoek tot betaling met AfterPay niet geautoriseerd worden, dan kun je jouw bestelling natuurlijk betalen met een andere betaalmethode. Wil je meer informatie over achteraf betalen met AfterPay? Ga dan naar de website van AfterPay.

Artikel 4 – Leveringen

Wij leveren uw product af op het adres dat u bij de bestelling heeftt opgegeven. U kunt het adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden. PostNL & DHL verzorgen de distributie. Wij doen ons best om uw bestelling binnen 2 werkdagen te versturen. Als de bestelling vertraagd is, stellen wij u hiervan per e-mail op de hoogte. We garanderen dat u de bestelling uiterlijk 30 dagen na bevestiging van de bestelling zal ontvangen. Lukt dit onverhoopt niet, dan kunt u ons verzoeken om (a) het bedrag dat u voor het product betaald hebt meteen terug te storten, of (b) een vervangend product (van gelijke waarde) te sturen.

Artikel 5 – Retour

U mag het product altijd binnen 14 dagen dagen, nadat u het hebt ontvangen, terugsturen. Dit kunt u doen met het retourformulier of door een e-mail te sturen naar info@overhemdensales.nl Nadat u van ons een bevestiging heeft ontvangen, dient u het product binnen 14 dagen op te sturen. Als wij het product hebben ontvangen, storten wij binnen 31 dagen het volledige aankoopbedrag terug. De kosten voor de retourzending komen voor uw rekening. U dient zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U mag het product alleen uitpakken en gebruiken voor zover dat nodig is om te bepalen of u het product wilt houden. Wij accepteren retouren enkel indien deze:

  1. Compleet is, niet gebruikt, niet onnodig gedragen of beschadigd.
  2. In de originele verpakking aangeleverd
  3. Kaartjes en labels zijn niet verwijderd
  4. Het voorzien is van een ingevuld retourformulier

 

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door het gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Uw recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.

Artikel 7 – Garantie

Wij verstrekken geen garantie op onze producten.

Artikel 8 – Klachtenregeling

Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar info@overhemdensales.nl. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen 31 dagen nadat we uw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt u binnen 5 dagen een bevestiging van uw klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

Artikel 9 – Geschillenregeling

Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te Haarlem bevoegd. 

Artikel 10 - Klachtenregeling

  1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
  3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
  5. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.